Regulamin

SALI ZABAW

 

Dla bezpieczeństwa najmłodszych i tych trochę starszychna terenie sali zabaw "Gąska Balbinka" obowiązuje  regulamin.

1. Za wyjątkiem grup zorganizowanych, dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców(opiekunów).


2. Rodzice mogą przebywać na sali zabaw (za wyjątkiem konstrukcji) wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić  dzieci na sali pod opieką personelu.


3. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na salę zabaw  dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.


4. Na salę opiekunowie wchodzą w ochraniaczach na buty lub skarpetkach.
(W  razie  przerwania  obuwia ochronnego opiekunowie  mają  obowiązek zakupienia nowego)


5. Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali  zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.


6. Dzieci bawiące się na sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych  mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy (dotyczy także własnych zabawek).


7. Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione  personel  sali zabaw nie  ponosi odpowiedzialności.


8. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.


9. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością sali zabaw  "Gąska  Balbinka" rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.


10. Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 2 roku do 10 lat.


11. Na sale zabaw zapraszamy w strojach sportowych.


12. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.


13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali  zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie      zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.


14. Na sali zabaw "Gąska  Balbinka" zabrania się:
  a) Wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji  zabawowej.
  b) Wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu  z piłeczkami.
  c) Skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami.
  d) Wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie.
  e) Wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar poza konstrukcją
  f) Niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.


15. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy  wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.


16. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.


17. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć  urodzinowych, imieninowych itd.


18. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego  regulaminu.